Gordana Žikić advokat

Gordana Žikić, advokat

Gordana Žikić poseduje dugogodišnje iskustvo u zastupanju pravnih lica i pojedinaca, pre svega u oblasti građanskog prava.

Osnovala je advokatsku kancelariju Žikić 1993. godine, nakon više godina radnog iskustva na poziciji rukovodioca pravne službe DD NIŠAUTO Holding. Kao rukovodilac pravne službe bila je direktno uključena u kreiranje prve holding kompanije na ovim prostorima, te je od tada njen rad usmeren na stalno usavršavanje i praćenje savremenih tokova u korporativnom pravu.

Gordana je advokatsku kancelariju osnovala sa ciljem da pojedincima i privrednim subjektima pruži kompletnu pravnu podršku zasnovanu na profesionalnosti, lojalnosti, uzajamnom poštovanju i poverenju. Sa višedecenijskim iskustvom u različitim oblastima prava, prvenstveno u privrednom, obligacionom, radnom, imovinskom, porodičnom i naslednom pravu, Gordana sa mnogim sadašnjim klijentima uspešno sarađuje dugi niz godina.

Nastojeći da svojim klijentima pruži pravnu podršku i u postupcima medijacije, Gordana je od 2011.g. sertifikovana za zastupanje klijenata u postupcima medijacije. Od tada uspešno zastupa klijente i u ovoj vrsti postupka, uz konstruktivan i fleksibilan pristup usmeren na zadovoljenje njihovih interesa i potreba..

Gordana Žikić je član Advokatske komore Niša.

Govori ruski jezik.

Stefan Žikić advokat

Stefan Žikić, advokat

Stefan Žikić je advokat od 2015. godine. Tokom profesionalne karijere zastupao je i savetovao brojne domaće i inostrane klijente pre svega u oblastima korporativnog prava, obligacionog prava, prava međunarodne prodaje robe, it prava, imovinskog, porodičnog i naslednog prava.

Stefan Žikić je ovlašćeni posrednik – medijator specijalizovan za Porodičnu medijaciju i Posredovanje u privrednim sporovima. Upisan je u registar posrednika Ministarstva pravde, nalazi se na listi posrednika Nacionalnog udruženja medijatora Srbije i na listi posrednika Centra za medijaciju Advokatske komore Srbije. Kao medijator posredovao je u rešavanju raznovrsnih sporova uz uspešnu saradnju ostvarenu sa Službom za podršku alternativnom rešavanju sporova Višeg i Osnovnog suda u Nišu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu 2011. godine. Master akademske studije završio je 2013. godine na Pravnom fakultetu u Nišu na pravno-ekonomskoj katedri, odbranivši rad Posrednici na finansijskom tržištu iz oblasti Berzanskog prava. Pohađao je Osnovni kurs o berzi Beogradske Berze ad Beograd 2016. godine.

Stefan Žikić je član Advokatske komore Niša, Nacionalnog udruženja medijatora Srbije (NUMS).

Govori engleski jezik.

Nevena Nešić advokat

Nevena Nešić, advokat

Nevena Nešić diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2014. godine. Tokom osnovnih studija bila je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, kao i Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU).

Nakon diplomiranja radila je kao advokatski prirpravnik u advokatskoj kancelariji Žikić, baveći se različitim oblastima građanskog prava.

Master akademske studije iz građanskopravne naučne oblasti završila je takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. Master rad iz oblasti arbitražnog prava na temu Državno-sudska kontrola strane arbitražne odluke odbranila je 2016. godine.

U imenik advokata Advokatske komore u Nišu upisala se 2019. godine.

Govori engleski jezik.