Medijacija ili posredovanje je postupak u kome strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz učešće jednog ili više posrednika, koji stranama pomaže da postignu sporazum. Medijacija omogućava stranama u sukobu da van uobičajenog sudskog postupka, efikasno, putem pregovora reše spor između njih, kad god je to moguće.

Posrednik – medijator je neutralno, nezavisno i nepristrasno lice. Njegova uloga u postupku posredovanja nije da donese odluku o spornom odnosu, već da stranama pomogne u uspostavljanju komunikacije, u cilju pronalaženja rešenja koje je prihvatljivo za obe strane.

Strane u postupku medijacije mogu biti zastupane od strane advokata, mada je u skladu sa zakonom lično učešće fizičkih lica obavezno. Uloga advokata je da, kao i u redovnom sudskom postupku, zastupa interese svog klijenta, ali i da mu pomogne da predložena rešenja spornog odnosa budu zakonita i pravno moguća.

Advokatska kancelarija Žikić ima višegodišnje iskustvo u postupcima medijacije.
Advokat Stefan Žikić je ovlašćeni posrednik – medijator, upisan u registar posrednika Ministarstva pravde, specijalizovan za Porodičnu medijaciju i Posredovanje u privrednim sporovima.
Advokat Gordana Žikić uspešno zastupa klijente u postupcima medijacije. Kao zastupnik u medijaciji učestvovala je u postupcima posredovanja kojima su uspešno rešeni sporovi koji su pred redovnim sudom prethodno trajali i po nekoliko godina.

Prednosti medijacije:
Dobrovoljnost – Postupak medijacije se sprovodi dobrovoljno, na osnovu izričite saglasnosti strana. I samo rešenje spora izraz je dobrovoljnosti jer je sporazum kojim se spor rešava izraz slobodne volje strana.
Neformalnost – Ne postoje pisana pravila i propisi o tome kako bi trebalo voditi proces medijacije. Strane i medijator su u svakoj medijaciji slobodne da odrede način rada koji odgovara konkretnom sporu.
Neutralnost i nepristrasnost medijatora – Medijator nije sudija i ne donosi odluku o spornom odnosu. Medijator kontroliše sam proces posredovanja dok strane kontrolišu rezultat.
Poverljivost – Poverljivost medijacije garantovana je zakonom. Medijacija je strogo poverljiv postupak u kome je javnost isključena. Strane i medijator potpisuju Sporazum o poverljivosti kojim se obavezuju da će sve podatke, predloge i izjave date u postupku posredovanja držati u tajnosti.

Oblasti u kojima je medijacija moguća:

  • imovinskopravni sporovi,
  • porodični sporovi,
  • privredni sporovi,
  • bankarski sporovi,
  • upravne stvari,
  • sporovi iz oblasti zaštite životne sredine,
  • potrošački sporovi,
  • kao i svi drugi sporni odnosi, u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju.
medijacija slika 2